BRAUSSE 1100 -C6

Mã sản phẩm: 20180914-165
BRAUSSE 1100 -C6

Sản Phẩm : Máy Gấp Dán Tự Động

Hãng sản xuất : SHANGHAI ETERNAL- THUỘC TẬP ĐOÀN BOBST,THỤY SĨ