Gối Hơi/Nối Hơi Xoay

Mã sản phẩm: 20180829-59
Gối Hơi/Nối Hơi Xoay MinXuen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vật liệu chuyền: Hơi

Size: 25, 34 , 42 , 49 

Nhiệt độ tối đa: ≤220℃

Áp suất tối đa: ≤2.0Mpa

Tốc độ tối đa: ≤300RPM

Nguyên tắc hoạt động của gối hơi xoay