TC2100

Mã sản phẩm: TC2100
Máy Gấp Dán Tự Động TC 2100

Sản Phẩm : Máy Gấp Dán Tự Động

Hãng sản xuất : SHANGHAI ETERNAL- THUỘC TẬP ĐOÀN BOBST,THỤY SĨ